Jdi na obsah Jdi na menu
 


Otevření opravené Hasičské zbrojnice 26. 11. 2011

2. 12. 2011

Sešli jsme se na tomto místě, ještě před konáním výroční valné hromady hasičů a posezením pro místní občany, abychom slavnostně znovuotevřeli naši nově opravenou a novotou zářící hasičskou zbrojnici a poděkovali všem, kteří se o opravu této budovy, jenž slouží nejen hasičům, ale tím, že je zde uloženo hasičské náčiní pro případ požáru, nebo jiné živelné pohromy i všem občanům naší osady, zasloužili.

Nyní v krátkosti k historii této budovy. Stavba zbrojnice, dříve našimi pradědy a dědy nazývané „hasičské skladiště“, byla postavena nejspíše v roce 1926. Pokoušel jsem se v historických materiálech najít nějaký zápis spojený s její výstavbou, ale přesnější údaj se mi nepodařilo, ani v obecní kronice, ani v zápisech z knihy jednatelské z počátku hasičského sboru, zjistit. Hasičský sbor byl, jak je uvedeno i na této nové ceduli, založen roku 1924, ustavující schůze se konala dne 28. října 1924, ihned po založení bylo rozhodnuto o nákupu požární stříkačky. V listopadu téhož roku již byla zaslána objednávka na její zakoupení firmě R. A. Smekal v Praze, která pak tuto stříkačku dodala v březnu roku 1925. Ve vitrině si můžete prohlédnout kopii účtu za zakoupení stříkačky a samotnou stříkačku z poslední doby než byla prodána*. V obecní kronice je k tomu zápis, že v roce 1925 přišla nová stříkačka od továrníka Smekala z Prahy, se stříkačkou přišlo 300 m hadic. Jelikož nebylo ještě tenkráte hasičské skladiště, byl stroj umístěn pod kůlnu pana Růžičky a hadice schovány porůznu u zdejších rolníků, než bude dokončena stavba skladu a v něm stříkačka umístěna. Dále je v této kronice zápis: „V tom samém roce, kdy postaveno hasičské skladiště započato se stavbou silnice, která měla spojit zdejší obec se sousední Tismí“. Další zápis pak uvádí: „V roce 1926 se započalo se stavbou silnice, která měla spojit obec zdejší se sousední Tismí. Pro neshodu se sousedními občany postavena silnice jen na hranici a tam zakončena“. Pro zajímavost, dostavba pak byla provedena až téměř za osm let v roce 1934. Tolik obecní kronika, nebo jak je nazvána Paměti obce Přibyšic z roku 1923, z těchto zápisů je tudíž zřejmé, že budova byla postavena v roce 1926, takže vlastně zároveň oslavujeme 85 let od jejího postavení.

     Za dobu existence stavby se při ní vystřídalo několik generací dobrovolných hasičů, našich pradědů, dědů a otců i samotných vás, kteří tu dnes stojíte, kteří zde působili, starali se o uloženou techniku a hasičský materiál, aby byl připraven pro případ vzniklé mimořádné události, pomoci občanům osady a okolí. Za dobu existence zde byla umístěna různá technika, od uvedené ruční stříkačky tažené koňmi, přes další již motorové stříkačky i dopravní auto, až do současné doby, kdy je zde pro případ potřeby u zásahu umístěna motorová stříkačka PS 12. Můžeme být jen rádi, že jsme tuto techniku již několik let nemuseli použít k ostrému zásahu při požáru a byla využívána jen při soutěžích a pravidelném cvičení. Nerad bych to ovšem zakřikl.

Lidé i technika se v průběhu let za existence zdejších hasičů měnila, jen tato budova za těch 85 let pamatuje veškeré dění, které se zde odehrávalo a nebyly to jen práce s údržbou a ošetřováním techniky a výzbroje, někdy posloužila třeba i jako společenská místnost, když nebylo kde tyto akce pořádat. Stříkačka byla vytažena k rybníku, aby byla připravena k případnému zásahu a místnost byla upravena  pro posezení a zároveň taneční sál s hudbou a občerstvením, například při posvíceních, ale i při jiných příležitostech.

Za dobu existence byly prováděny jen minimální opravy, což se postupem času nutně muselo projevit na jejím vzhledu a stavebním stavu, zejména střechy do níž začalo zatékat, proto jsme již několik let žádali našeho zřizovatele Město Neveklov o provedení nutných oprav, aby tato stavba nedošla celkové újmy. Jsme rádi, že se tato snaha setkala s pochopením, a že dnes tady můžeme stát před touto budovou zářící novotou a naše stará hasičárna nám bude moci sloužit po další roky.

Proto bych chtěl na závěr mých slov poděkovat všem, kteří se o tuto rekonstrukci zasloužili, zejména Městu Neveklov, které uvolnilo finanční prostředky a všem pracovníkům stavební firmy pod vedením Josefa Stibůrka, kteří veškeré práce na opravách a rekonstrukci provedli a všem dalším, kteří se jakýmkoliv způsobem na tomto díle podíleli, v neposlední řadě i Míle Fialkové, která vymalovala krásný nápis nade vraty, aby všem bylo zřejmé k čemu budova slouží.

     Ještě jednou všem moc děkuji.

 

Náhledy fotografií ze složky Otevření hasičárny 26.11.2011